Styrelse och delägare

Mats Flodin

Juridik, Jur. dr.


Peter Tovman 

Analys, Ek. lic.


Lennart Zetterström

Marknad